Zobowiązani tradycją, napędzani innowacyjnością

Zapewniamy zgodność maszyn, urządzeń oraz instalacji procesowych z wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi. Oferujemy zaawansowane rozwiązania w obszarze automatyki przemysłowej i budowy maszyn. Projektujemy i dostarczamy innowacyjne systemy bezpieczeństwa dla Intralogistyki. 2000 klientów w 40 krajach powierzyło nam swoje zaufanie

Nasz zespół „Maszyn i Procesów” w Polsce to ponad 50 doświadczonych inżynierów – praktyków. Na terenie kraju posiadamy pięć oddziałów, zlokalizowanych tak aby jak najefektywniej współpracować z naszymi klientami. Na przełomie 20 lat przeprowadziliśmy ponad 8000 audytów bezpieczeństwa maszyn. Dostosowaliśmy do wymagań bezpieczeństwa i zautomatyzowaliśmy ponad 2000 maszyn i procesów, wyszkoliliśmy ponad 12000 reprezentantów przemysłu. Korzyści ze współpracy z nami to bezpieczeństwo pracowników, gwarancja niezawodności systemów produkcyjnych, wysoka jakość wytwarzania i unikanie zbędnych kosztów napraw czy przestojów.

W zakresie Intralogistyki opracowujemy, produkujemy i montujemy systemy bezpieczeństwa i doradcze dla transportu wewnątrzzakładowego. W naszych produktach łączymy sprzęt, oprogramowanie, czujniki i technologię bezprzewodową wpisując się tym samym w definicję „Internetu rzeczy”. Nasz asortyment obejmuje stacjonarne i mobilne systemy nadzorowania wąskich korytarzy, systemy ostrzegania pieszych przed wózkami jezdniowymi i wysokiego składowania - w oparciu o ultra szerokopasmowe technologię RFID, rozwiązania automatycznie ograniczające prędkość wózków w strefach zagrożenia oparte o skanery laserowe, jak również systemy zarządzania flotą.

Ponad 2000 klientów w 40 krajach na całym świecie ufa w nasze usługi i produkty. Jeżeli do tej pory nie mieliśmy okazji współpracować, a nasze usługi i produkty są dla Państwa interesujące, zachęcamy do kontaktu!

Nasze główne kompetencje

Jesteśmy ekspertami w produktach bezpieczeństwa i systemach asystenckich dla transportu wewnątrzzakładowego. Wyznaczamy standardy w zakresie usług w obszarze maszyn i procesów.