Rozwiązania dla intralogistyki

Rozwiązania intralogistyki

Systemy bezpieczeństwa i systemy wspomagające do wózków widłowych

Wypadki z udziałem wózków widłowych podczas transportu wewnętrznego materiałów w wielu przypadkach bywają przyczyną obrażeń ciała, również ze skutkiem śmiertelnym. Kolizje oraz niewłaściwe użytkowanie wózków bardzo często prowadzą do drogich naprawi i długich przestojów. Ich rezultatem jest niska wydajność floty pojazdów. ELOKON opracował wiele rozwiązań systemowych podnoszących bezpieczeństwo operacyjne podczas pracy z wózkami widłowymi oraz systemów chroniących pracowników przebywających w strefach zagrożenia a tym samym polepszających wydajność floty.

Systemy bezpieczeństwa i systemy wspomagające ELOKON w pigułce


Korzyści z zastosowania produktów ELOKON:

Unikanie wypadków pomiędzy pieszymi a wózkami widłowymi poruszającymi się w wąskich korytarzach

Uzupełnieniem proceduralnych środków bezpieczeństwa przy użytkowaniu wózków systemowych, celem ochrony personelu w nowoczesnych wąskokorytarzowych magazynach jest stosowanie innowacyjnego systemu wykorzystującego skaner laserowy. Przykładem jest system ELOprotect.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas użytkowania wózka jezdniowego

Systemy zarządzania flotą, ELOfleet, wykorzystując funkcję kontroli dostępu umożliwiają eksploatację wózków jezdniowych tylko osobom posiadającym odpowiednie uprawniania w ramach procedur danej floty. Czujniki wstrząsów zapewniają, że każde niewłaściwe użycie wózka jezdniowego jest rejestrowane. Na podstawie rejestrów istnieje możliwość sporządzania raportów ekonomicznych jak również zdarzeń krytycznych.

Unikanie wypadków z zastosowaniem systemów aktywnej detekcji

Systemy wspomagania oparte na technologii radiowej jak na przykład ELOshield pomagają zapobiec wypadkom w tych obszarach, w których wózki jezdniowe i ludzie pracują w tym samym czasie lub ich drogi komunikacji się krzyżują. Jeżeli osoba zbliży się do wózka, wózek automatycznie zwalnia a po przekroczeniu minimalnej odległości zatrzymuje się. Zaistniałe potencjalne zagrożenie jest również sygnalizowane. ELOshield to system wspomagania, który minimalizuje zagrożenie podczas pracy wózka.

Przepisy prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej pracowników

Wąskie korytarze to ciągi komunikacyjne gdzie piesi oraz wózki jezdniowe są narażone względem siebie na przebywanie w niebezpiecznej bliskości podczas pracy. Normy i przepisy takie jak na przykład: PN EN 349 czy DIN-15185-2 „Wózki przemysłowe- Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Użycie w wąskich korytarzach’’ i BGV D27 „Wózki przemysłowe” stanowią wykładnię dotyczącą minimalizowania ryzyka wypadku w wąskich korytarzach oraz w zakresie obowiązku pracodawcy związanym z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Rozwiązania bezpieczeństwa ELOKON pomagają spełnić najnowsze wymogi prawne i zminimalizować ryzyko pracy w wąskich korytarzach.

Zwiększenie bezpieczeństwa pracy wózka jezdniowego przy użyciu systemu automatycznego dostosowania prędkości

System ELOspeed został stworzony na bazie doświadczeń klientów z sektora motoryzacyjnego. Jest to system wspomagający pracę operatora wózka widłowego wewnątrz budynku. Z systemu wyprowadzany jest sygnał przekaźnikowy do układów wózka który powinien spowodować zmianę parametrów pracy układu odpowiadającego za kontrolę prędkości maszyny. Opuszczenie hali powoduję przywrócenie pełnej prędkości wózka widłowego - i to wszystko odbywa się automatycznie!

Redukcja ilości wypadków w czasie pracy wózków poprzez monitorowanie skrzyżowań

Dzięki zastosowaniu systemów opartych o technologię RFID zwiększamy bezpieczeństwo ruchu na wewnętrznych skrzyżowaniach poprzez zapobiegawcze informowanie osób o zbliżających się wózkach widłowych. W obrębie strefy zagrożonej wypadkiem prędkość wózków jezdniowych jest automatycznie redukowana do prędkości pełzania. Dzięki temu ryzyko kolizji pomiędzy wózkami bądź wózkami a pieszymi znajdującymi się w strefie niebezpiecznej zostaje zminimalizowane.

Podniesienie wydajności pracy wózków poprzez zastosowanie systemu zarządzania flotą

System zarządzania flotą ELOfleet wykorzystuje dane parametrów eksploatacyjnych monitorowanych wózków. Oprogramowanie systemu ELOfleet analizuje otrzymane sygnały dając możliwość szybkiego i efektywnego porównania wydajności poszczególnych operatorów oraz pojazdów. Powyższe dane mogą służyć do późniejszej pełnej analizy pracy floty na podstawie utworzonych raportów.


Zwycięskie rozwiązania!


Doradztwo, instalacja i uruchomienie

ELOKON przywiązuje ogromną wartość do tego, aby zapewnić wysokiej klasy wszechstronne doradztwo, które spełnia indywidualne wymagania naszych klientów. Nasi pracownicy z przyjemnością odwiedzą Państwa w miejscu, w którym mają być zastosowane nasze produkty. W porozumieniu z Państwem przygotujemy koncepcję systemu, wykonamy projekt techniczny oraz skompletujemy i uruchomimy system.

Zadbamy również o kontakt z producentami pojazdów w celu zintegrowania naszych systemów z Państwa flotą. Przeszkolimy Państwa personel techniczny zgodnie z wymaganiami, które zdefiniujemy wraz z Państwem. W zależności od konfiguracji systemu, może to mieć miejsce przed, w trakcie lub po uruchomieniu systemu. Możemy również zapewnić cykliczną kontynuację szkoleń. Zapewniamy Państwu kompletny serwis, części zamienne oraz wszelkiego rodzaju wsparcie techniczne.

Więcej informacji:

Potrzebujesz więcej informacji w temacie bezpieczeństwa w intralogistyce?

Skontaktuj się z nami!

W sprawach handlowych: Tomasz Piłatowicz: + 48 601 223 711

Folder firmowy

Bezpieczeństwo w intralogistyce

Oświadczenie Dozoru Technicznego

Dzięki uzyskaniu oświadczenia (Urzędu Dozoru Technicznego - UDT) odbiorcy produktów ELOKON nie muszą wykonywać przeglądów wózków po montażu systemów. Wystarczy dołączenie do dokumentacji wózka specyfikacji systemu oraz oświadczenia.


Prosimy o kontakt:

Jaka jest suma 7 i 4?