LEAD with Safety – Strategia ELOKON

LEAD with Safety
Strategia ELOKON

ELOKON wdraża jasną, długoterminową strategię - LEAD with Safety - która opiera się na celach, wizji, misji i wartościach spółki.

Cztery filary strategii LEAD

 • Lift product development
  Rozwijanie gamy produktów

 • Enhance growth
  Aktywna stymulacja wzrostu

 • Accelerate digitisation
  Skupienie się na rozwiązaniach cyfrowych

 • Drive agility
  Stałe zwiększanie sprawności

Lift product development

Naszym celem jest uzyskanie miana głównego, niezależnego dostawcy OEM, dostarczającego systemy bezpieczeństwa i systemy wspomagające dla pojazdów przemysłowych, takich jak wózki widłowe, wózki AGV i systemy zrobotyzowane. Stale rozwijamy innowacyjne produkty i rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem jednego z naszych głownych obszarów działalności – intralogistyki. Tworząc nowe systemy wspomagające i systemy bezpieczeństwa przyglądamy się rozwiązaniom stosowanym w innych gałęziach przemysłu. Na bieżąco analizujemy i włączamy do działań metody rozwoju oraz pomysły spoza branży – w szczególności najnowsze trendy z dziedzin cyfryzacji i pojazdów autonomicznych. Jesteśmy dumni z proaktywnego zarządzania naszym portfolio produktów oraz inwestujemy w poszerzanie wiedzy badawczo-rozwojowej. W tym celu współpracujemy ze starannie dobranymi partnerami zajmującymi się usługami produkcyjnymi w branży elektronicznej, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach. Pozwoli to nam na dalsze udoskonalanie gamy produktów i rozbudowywanie oferty.      

Enhance growth

Systematycznie zwracamy się ku stałe rosnącym rynkom, wśród których, oprócz Niemiec i Europy Wschodniej, są także Wielka Brytania i USA. Silny zespół wysoko wykwalifikowanych menedżerów ds. kluczowych klientów korzysta z bogatego doświadczenia międzynarodowego. Specjaliści ELOKON oferują porady oparte na rozwiązaniach i w zrozumiały sposób przedstawiają szeroką gamę zalet tworzonych przez nas produktów, systemów oraz usług posprzedażowych. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa obsługa z jednego źródła. W zdefiniowanych regionach rozwoju zatrudniamy pracowników ELOKON, zapewniając szybką i profesjonalną obsługę również lokalnie. Przekłada się to na wzrost tempa naszego rozwoju.

Accelerate digitisation

Dzięki digitalizacji możemy oferować klientom zintegrowane rozwiązania cyfrowe i analogowe, które przekładają się wysoką jakość doświadczeń użytkowników. Przy tworzeniu produktów skupiamy się na rozwiązaniach cyfrowych, obejmujących sprzęt, oprogramowanie, technologię czujników i technologie bezprzewodowe. Technologie cyfrowe oraz media coraz częściej wykorzystujemy również w działaniach marketingowych. Inwestujemy w cyfryzację praktyk handlowych, aby stworzyć nowy potencjał rynkowy oraz przyśpieszyć i usprawnić procesy wewnętrzne. Rozwój cyfryzacji jest priorytetem ELOKON – zarówno wewnątrz firmy, jak i przy tworzeniu produktów.

Drive agility

Głównym celem firmy ELOKON jest błyskawiczna, elastyczna odpowiedź na potrzeby dynamicznego rynku oraz gwałtownie zmieniające się wymagania klientów. Skracamy czas reakcji dzięki wzmacnianiu i usprawnianiu komunikacji między wszystkimi pracownikami firmy. Przywiązujemy także dużą wagę do pracy w małych zespołach, które dzięki autonomii mogą skoncentrować uwagę na kliencie. Bazy w Tornesch i Warszawie to nasze platformy usługowe i centra szkoleniowe.

W ramach zwiększenia sprawności aktywnie inwestujemy w strategiczne zarządzanie personelem, rozwój zawodowy oraz komunikację między pracownikami. Stale szukamy także nowych, utalentowanych współpracowników – młodszych lub starszych – dla których praca w ELOKON będzie źródłem dumy i radości. Jesteśmy oddani usprawnianiu procesów w naszej organizacji.

LEAD with Safety uosabia nasze zaangażowanie oraz strategię zostania liderem sektora intralogistyki dzięki wprowadzaniu nowych produktów, rozwojowi na rynkach międzynarodowych, cyfryzacji i dbałości o sprawność procesów.