Bezpieczeństwo w zakładach pracy (system wspomagający ELOshield)

System wspomagający dla zakładów pracy
zmniejsza ryzyko wypadków w obszarach wysokiego ryzyka

Wszędzie tam, gdzie pracownicy są zaangażowani w obsługę maszyn i instalacji przemysłowych istnieje ryzyko wypadku, stąd szczególną uwagę należy zwrócić na warunki bezpiecznej pracy w takich obszarach.

System automatycznie wykrywa pojawienie się człowieka w zdefiniowanej niebezpiecznej strefie maszyny i aktywnie oddziałuje na układy sterowania wyposażenia, wyłączając ruchy niebezpieczne, a w przypadku postoju - uniemożliwia jego niepożądane uruchomienie.

ELOshield może być wykorzystany wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania optycznych urządzeń ochronnych (skanery laserowe, kurtyny świetlne) oraz odgradzających systemów ochronnych (wygrodzenia, osłony).


Zwycięskie rozwiązanie

ELOshield ist mehrfach ausgezeichnet

Zasady działania

System monitoruje sytuacje zagrożenia w czasie rzeczywistym. W chwili, gdy osoba wchodzi w obszar strefy ostrzegania, na maszynie uruchamia się sygnalizacja świetlna oraz/i akustyczna, a na znaczniku personalnym, w który wyposażony jest pracownik, dodatkowo uruchamia się sygnalizacja wibracjami. Po przekroczeniu strefy ochronnej (w zależności od indywidualnych ustawień), system wyłącza ruchy niebezpieczne lub całkowicie zatrzymuje maszynę. Po opuszczenie przez pracownika strefy ostrzegania, parametry działania maszyny wracają do pierwotnych ustawień.

W przypadku naruszenia stref ochronnych i zatrzymaniu maszyny, ponowne uruchomienie wymaga przeprowadzenia procedur resetowania i ponownego uruchamiania.

Korzyści ELOshield: są oczywiste:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników w niebezpiecznych obszarach
  • Maksymalna dowolność konfiguracyjna
  • Możliwość tworzenia stref o dowolnych kształtach
  • Większe bezpieczeństwo podczas serwisu maszyn
  • Możliwość zastosowania do 500 tagów personalnych
  • Wygodna aplikacja

Potrzebujesz więcej informacji o ELOshield?

ELOshield w skrócie

Bezpieczeństwo przy obsłudze maszyn

System detekcji oparty na technologii radiowej

Wykrywanie osób poprzez wszelkiego rodzaju przeszkód

Bezpieczeństwo przy serwisie maszyn

Wzmacnia procedury LOTO (Lockout Tagout)

Wykrywanie osób, znajdujących się w zdefiniowanym obszarze, w sposób ciągły

Szeroki wachlarz zastosowań

Alternatywa optycznym oraz odgradzającym systemom ochronnym

Może być wykorzystywany tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania innych środków ochronnych

Operatorzy wchodzący do celi czują się teraz bardziej bezpieczni. System stale sygnalizuje obecność operatorów wewnątrz celi i nie pozwala na rozpoczęcie procesu nawet po zamknięciu i zablokowaniu drzwi

Ryszard Muzyczka Dyrektor Regionalny KIRCHHOFF Automotive w Europie Wschodniej

Dalsze informacje:

Potrzebujesz więcej informacji na temat ELOshield?

Z przyjemnością przekażemy Państwu dalsze informacje na temat naszego systemu detekcji.

Folder firmowy

ELOshield - Wspomagający środek ochronny (pdf)

Parametry techniczne
Więcej rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w przemyśle