ELOprotect zapewnia mobilną ochronę użytkowników wąskich korytarzy

Mobilny system ELOprotect służy do zabezpieczenia osób i wózków widłowych pracujących w wąskich korytarzach magazynów wysokiego składowania – w których operuje wózek, a wolna przestrzeń między bokiem wózka, a regałem jest mniejsza od 50 cm. Odległość ta wynika bezpośrednio z normy PN EN 349 „Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka” – zharmonizowanej z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, która rozporządzeniem MGPiPS z dnia 21.10.2008 została przeniesiona do prawodawstwa polskiego.

ELOprotect zgodnie z dyrektywą maszynową jest urządzeniem w pełni automatycznym i działającym niezależnie od operatora wózka. Jego podstawowym zadaniem jest zapobieganie występowaniu nieszczęśliwych wypadków. Typowym miejscem zastosowania ELOprotect są magazyny, w których praca wózków i osób w danym korytarzu może odbywać się tylko naprzemiennie.

Ze względu na posiadaną trzecią kategorię sterowania zgodną z normą PN EN 13849-1 system ELOprotect może zostać wykorzystany do tak zwanego „mieszanego trybu pracy”, gdzie przy spełnieniu dodatkowych wymagań dla magazynu, osoby i wózki mogą przebywać jednocześnie w tym samym korytarzu.


Zasada działania

System ELOprotect (MGAL) umożliwia bezpieczną pracę wózka w wysokich korytarzach poprzez kontrolę obszaru poruszania się wózka (pola ochronne i ostrzegawcze przed i za wózkiem) i w momencie wykrycia człowieka lub przeszkody daje operatorowi sygnał optyczny i akustyczny, zmniejsza prędkość poruszania się wózka i zatrzymuje go przed przeszkodą w bezpiecznej odległości. Co jest istotne, wszystkie czynności oddziaływania systemu na obwody hamowania wózka odbywają się niezależnie od woli operatora.

Identyfikacja korytarzy roboczych (typ korytarza, wjazd/wyjazd, koniec korytarza) oraz położenia wózka w korytarzu opiera się na systemie fotokomórek zainstalowanych na wózku i reflektorów odblaskowych umiejscowionych odpowiednio w korytarzach roboczych oraz module kontrolera kierunku i prędkości jazdy wózka.

Funkcje GES i STOP realizowane są poprzez autonomiczne moduły systemu bezpieczeństwa ELOprotect (MGAL) w oparciu o informacje odnośnie identyfikacji położenia wózka w korytarzu i jego prędkości jazdy.Referencje klientów kliknij logo, aby uzyskać więcej informacji


ELOprotect - Mobilny system bezpieczeństwa zabezpieczania wąskich korytarzy

Korzyści ELOprotect są oczywiste

Maksymalne bezpieczeństwo dla ludzi i pojazdów Maksymalne bezpieczeństwo dla ludzi i pojazdów

Moduły komfortu zapewniają większą wydajnośćModuły komfortu zapewniają większą wydajność

Inteligentna technologia zapewniająca zautomatyzowane bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przed zderzeniami dwóch wózków widłowych podczas pracy w jednym korytarzu

Kompatybilny z wszystkimi głównymi modelami wózków widłowych

Większa przepustowość w wąskich korytarzach Większa przepustowość w wąskich korytarzach


Informacja do pobrania

ELOprotect - Mobilny System Bezpieczeństwa

Potrzebujesz więcej informacji na temat ELOprotect?

Z przyjemnością przekażemy Państwu dalsze informacje na temat naszego mobilnego systemu bezpieczeństwa zabezpieczania wąskich korytarzy.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji


Parametry techniczne

Temperatura robocza

0 ... +50 oC (Opcjonalnie: -32 oC użytkowanie w mroźni)

Koncepcja bezpieczeństwa

PL zgodnie z normą EN 13849-1, SIL2 zgodnie z normą EN 61508

Rozstaw

70 mm

Klasyfikacja lasera

1

Minimalny współczynnik odbicia

1,8 % rozproszony

Zakres detekcji bezpieczeństwa

7 m

Zakres pola ostrzegawczego

około 15 m