ELOKON w konwencji bezpieczeństwa FLTA

Wspieramy konwencję bezpieczeństwa FLTA
Duże zainteresowanie ze strony delegatów

Zdecydowanie popieramy wszelkie inicjatywy podkreślające znaczenie bezpieczeństwa w magazynie i po raz kolejny uczestniczyliśmy w corocznej krajowej konwencji bezpieczeństwa wózków widłowych FLTA, która odbyła się pod koniec października w Coventry. Tegoroczny temat brzmiał: „Bezpieczny wózek widłowy. Bez  wypadków.”

Setki delegatów przybyło z całego kraju, aby wziąć udział w tym wydarzeniu, które z roku na rok wydaje się coraz większe. Ale nie bez powodu, powiedział  Tim Waples, Dyrektor generalny FLTA: „Konwencja jest nieoceniona, ponieważ łączy branżę w celu osiągnięcia wspólnego celu: zapewnienia najlepszych praktyk i tworzenia bezpieczniejszych miejsc pracy. Jest to coś bezpośrednio związanego z każdą firmą, która korzysta nawet z jednego wózka widłowego.”

Nasz zespół pokazał wielu delegatom, w jaki sposób produkty takie jak system bezpieczeństwa dla wózków systemowych ELOprotect i system wspomagający  ELOshield mogą chronić sprzęt i personel, minimalizować ryzyko wypadków z udziałem wózków widłowych i zapobiegać kolizjom pomiędzy wózkami. Korzystanie z technologii takich jak skanery laserowe, czujniki komunikujące się za pomocą sygnału radiowego wysokiej częstotliwości UWB, zapewniają znacznie wyższy poziom ochrony niż poleganie wyłącznie na fizycznych barierach lub czujności człowieka. To zapewnienia bezpieczeństwo pracowników podczas pracy w pobliżu wózków widłowych.

W związku z dużym zainteresowaniem tematem uczestników spotkania, z wielką  niecierpliwością czekamy na dodatkowe informacje i prezentacje poszerzające te zagadnienia.

Wróć