Więcej rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w intralogistyce.

Logistyka wewnątrzzakładowa / szczegóły produktu

Więcej informacji

ELOback System ostrzegawczy bezpiecznego cofania

Systemy wspomagające operatora, takie jak ELOback pomagają zredukować ryzyka i zapobiegają wypadkom. Szczególnie obszar za pojazdem, „martwa strefa”, może szybko stać się obszarem zagrożenia podczas wykonywania czynności manewrowych

Ulotka informacyjna (PDF)
Wideo o produkcie (w języku niemieckim)
(YouTube)

ELOdistance System kontroli odległości położenia ładunku na widłach

ELOdistance jest systemem pomiaru odległości pomiędzy czołem karetki a podejmowanym ładunkiem. System pomaga operatorowi wózka przy podejmowaniu ładunku w obszarach o ograniczonej widoczności. Poprawna pozycja pobrania palety wyświetlana jest na zainstalowanym w polu widzenia operatora module sterująco–kontrolnym.

Ulotka informacyjna (PDF)

ELOlight System oświetlenia LED

System wspomagający ELOlight zapewnia optymalne oświetlenie strefy roboczej dla pojazdów pracujących w wąskich korytarzach i dla wózków do komplementacji w magazynach wysokiego składowania. Może być dostosowany bezpośrednio przez operatora zgodnie z jego potrzebami, bez dodatkowych narzędzi, w dowolnej chwili.

Ulotka informacyjna (PDF)

ELOmast System kontroli pozycji masztu

System kontroli pozycji masztu ELOmast jest wizualnym asystentem, który wspiera operatora w precyzyjnym określeniu pionowej pozycji masztu. O prawidłowym ustawieniu masztu operator informowany jest za pomocą sygnałów świetlnych. Opcjonalnie możliwa jest również sygnalizacja dźwiękowa.

Ulotka informacyjna (PDF)

ELOshock System wykrywający uderzenia

ELOshock – system służący do wykrywanie uderzeń wózka widłowego o elementy infrastruktury lub w inny wózek. System pozwala na zatrzymanie i zablokowanie wózka po uderzeniu. Odblokowanie wózka możliwe jest za pomocą karty lub transpondera administracyjnego.

Ulotka informacyjna (PDF)

ELOview System monitoringu

ELOview to system kamer zamontowanych na wózku, który pozwala operatorowi obserwować otoczenie ponad przewożonym ładunkiem, z tyłu wózka oraz w martwych polach.

Ulotka informacyjna (PDF)

ELOweight System kontroli masy ładunku

ELOweight pokazuje wagę ładunku pobranego przez wózek widłowy. Dostępne są również takie funkcje jak tarowanie, zliczanie ładunków, sumowanie pomiarów i wyświetlanie ciężaru całkowitego. Pozwala to nie tylko uniknąć niebezpiecznych sytuacji (w szczególności przeciążenia samochodu ciężarowego czy regału), lecz także pracować efektywniej i wydajniej.

Ulotka informacyjna (PDF)

Potrzebujecie Państwo dalszego wsparcia lub jesteście zainteresowani prezentacją produktu?

Z przyjemnością przekażemy Państwu dalsze informacje lub umówimy się na spotkanie.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji