Audyt bezpieczeństwa, ocena ryzyka oraz modernizacja dla znanego producenta z branży metalowej

Specjaliści ELOKON przeprowadzili kompleksowy proces modernizacji u znanego producenta, działającego w branży metalowej.

W ciągu roku od wprowadzenia usprawnień i zabezpieczeń, klient zauważył realny spadek zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadkowych. Ponieważ w projekcie uwzględnione zostały potrzeby operatorów, modyfikacja maszyny spotkała się z pozytywnym odbiorem załogi maszyny. Ogólne poczucie bezpieczeństwa wśród obsługi wzrosło.

Dzięki szkoleniom i asyście ELOKON we wczesnym etapie użytkowania zmodernizowanej maszyny, efektywność produkcyjna została szybko wyrównana do poziomu sprzed modernizacji. Potwierdza to zasadę, że odpowiednio zaprojektowany i wdrożony system bezpieczeństwa, nie ogranicza jej produktywności.


Audyt bezpieczeństwa i ocena ryzyka

Profil Klienta:

Produkcja elementów dla kluczowych gałęzi przemysłu (maszynowy, górniczy, hutniczy, metalowy, stoczniowy, meblowy, samochodowy, lotniczy). Zastosowanie wyrobów także w branży budowlanej i telekomunikacji.

Obiekt badań:

Maszyna do procesu ciągnienia, w której plastyczna przeróbka metalu na zimno następuje poprzez przeciąganie materiału przez otwór narzędzia (ciągadła).

Budowa maszyny:

Odwijak, bębny ciągnące (3 duże i 6 małych), układacz, nawijarka.

Proces działania:

Materiał wejściowy (walcówkę) umieszcza się w strefie odwijaka i przeprowadza przez szereg ciągadeł w celu uzyskania drutu o żądanej średnicy. Materiał wyjściowy (drut) jest układany i nawijany na szpule.

Ciągarka bębnowa przed modernizacją przez ELOKON


Potencjalne zagrożenia

wplątanie w i pochwycenie przez drut w strefie odwijaka

wciągnięcie i wplątanie pomiędzy drut a bęben lub między bęben a konstrukcję stałą maszyny

pochwycenie przez pętle z drutu w strefie bębnów ciągnących

pochwycenie pomiędzy układacz a konstrukcję nawijarki

wplątanie i wciągnięcie przez obracającą się szpulę lub drut nawijany na szpulę

pochwycenie pomiędzy mechanizmy opuszczania i mocowania szpuli a konstrukcję nawijarki lub szpulę


Rozwiązania bezpieczeństwa ELOKON

Specjaliści ELOKON zadbali o bezpieczeństwo maszyn, redukując ryzyko przy jednoczesnym zachowaniu zdolności produkcyjnych.

Opracowany system bezpieczeństwa maszyn objął techniczne środki ochronne, takie jak: osłony maszyn (osłony stałe, osłony blokujące z ryglowaniem), urządzenia sterujące podtrzymywane, urządzenia zatrzymania awaryjnego (przyciski, wyłącznik linkowy).

Ciągarka bębnowa przed modernizacją przez ELOKON

Maszyna przed modernizacją

Ciągarka bębnowa po modernizację przez ELOKON

Maszyna po modernizacji


Etapy modernizacji maszyny - odpowiedź na wymogi produkcyjne:

Odseparowanie operatora od elementów niebezpiecznych: osłony maszyn – stałe i blokujące z ryglowaniem

Osłony zabezpieczające strefę odwijaka wygrodzenie z bramkami dostępowymi

Osłony w strefie nawijarki: osłony stałe – wygrodzenie, osłona otwierana na bok – do załadunku i wyładunku szpuli

Osłony bębnów: duże bębny – osłony unoszone pionowo, małe bębny – osłony uchylane do góry


Efekty modernizacji maszyny

Zainstalowano 13 osłon blokujących z ryglowaniem

Osłony blokujące z ryglowaniem i sterowanie ich odblokowywaniem podzielono na sekcje zgodne z procesem produkcyjnym: odwijak, duże i małe bębny, sekcja między ostatnim bębnem a nawijarką, nawijarka.

Uzupełniający techniczny środek ochronny

Bezpieczeństwo maszyn zwiększyło zastosowanie uzupełniającego technicznego środka ochronnego, jakim był linkowy wyłącznik zatrzymania awaryjnego.

Sygnalizator świetlny stanu systemu bezpieczeństwa

Bieżąca kontrola i ocena bezpieczeństwa maszyn stała się możliwa dzięki sygnalizatorowi w kolorach zielonym i czerwonym. Oznaczenia:

  • Zielone światło: wszystkie osłony zamknięte i zaryglowane, system bezpieczeństwa umożliwia uruchomienie.

  • Migające zielone światło: wszystkie osłony zamknięte, ale nie wszystkie zaryglowane.

  • Czerwone światło: użycie urządzenia zatrzymania awaryjnego w postaci wyłącznika linkowego.

Ciągarka bębnowa po modernizację przez ELOKON


Bezpiecznie i efektywnie

Wprowadzanie zmian może wiązać się z ryzykiem obniżenia wydajności produkcji. Dlatego przy tworzeniu projektu bezpieczeństwa maszyn skupiliśmy się także na opracowaniu działań, poprawiających efektywność pracy w nowych warunkach. Operatorzy zostali gruntownie przeszkoleni, a początki prac ze zmodernizowaną maszyną przebiegły pod asystą specjalistów ELOKON.


Pobierz pełny tekst artykułu:


Bezpieczeństwo maszyn audyt bezpieczeństwa, modernizacja oraz wsparcie techniczne

Chcesz dowiedzieć się, jak zminimalizować ryzyko i skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo?