Modernizacja maszyn przez ELOKON: bezpieczeństwo i produktywność

Audyt bezpieczeństwa, ocena ryzyka oraz modernizacja

dla znanego producenta z branży metalowej

Specjaliści ELOKON przeprowadzili kompleksowy proces modernizacji u znanego producenta, działającego w branży metalowej.

W ciągu roku od wprowadzenia usprawnień i zabezpieczeń, klient zauważył realny spadek zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadkowych. Ponieważ w projekcie uwzględnione zostały potrzeby operatorów, modyfikacja maszyny spotkała się z pozytywnym odbiorem załogi maszyny. Ogólne poczucie bezpieczeństwa wśród obsługi wzrosło.

Dzięki szkoleniom i asyście ELOKON we wczesnym etapie użytkowania zmodernizowanej maszyny, efektywność produkcyjna została szybko wyrównana do poziomu sprzed modernizacji. Potwierdza to zasadę, że odpowiednio zaprojektowany i wdrożony system bezpieczeństwa, nie ogranicza jej produktywności.


Audyt bezpieczeństwa i ocena ryzyka

Profil Klienta:
Produkcja elementów dla kluczowych gałęzi przemysłu (maszynowy, górniczy, hutniczy, metalowy, stoczniowy, meblowy, samochodowy, lotniczy). Zastosowanie wyrobów także w branży budowlanej i telekomunikacji.

Obiekt badań:
Maszyna do procesu ciągnienia, w której plastyczna przeróbka metalu na zimno następuje poprzez przeciąganie materiału przez otwór narzędzia (ciągadła).

Budowa maszyny:
Odwijak, bębny ciągnące (3 duże i 6 małych), układacz, nawijarka.

Proces działania:
Materiał wejściowy (walcówkę) umieszcza się w strefie odwijaka i przeprowadza przez szereg ciągadeł w celu uzyskania drutu o żądanej średnicy. Materiał wyjściowy (drut) jest układany i nawijany na szpule.


Potencjalne zagrożenia

  • wplątanie w i pochwycenie przez drut w strefie odwijaka
  • wciągnięcie i wplątanie pomiędzy drut a bęben lub między bęben a konstrukcję stałą maszyny
  • pochwycenie przez pętle z drutu w strefie bębnów ciągnących
  • pochwycenie pomiędzy układacz a konstrukcję nawijarki
  • wplątanie i wciągnięcie przez obracającą się szpulę lub drut nawijany na szpulę
  • pochwycenie pomiędzy mechanizmy opuszczania i mocowania szpuli a konstrukcję nawijarki lub szpulę