ELOKON | Rozwiązania bezpieczeństwa w przemyśle

O grupie ELOKON
Bezpieczeństwo - kwintesencja naszej działalności

Firma ELOKON na terenie Polski działa od 1992 roku. Jest członkiem GRUPY „ELOKON” specjalizującej się w nowoczesnych technikach Bezpieczeństwa Maszyn i Procesów Przemysłowych, zaawansowanych technologicznie produktach dla przemysłu oraz w kompleksowych rozwiązaniach w obszarach logistyki.

Dzięki wzajemnemu powiązaniu firm w GRUPIE udaje się w sposób oczywisty wykorzystywać pozytywne doświadczenia podczas realizacji projektów nie tylko w Europie, ale również i w innych rejonach Świata.

Efektywne wdrożenie rozwiązań bezpieczeństwa wymaga wiedzy w zakresie możliwości ich implementacji z różnych dziedzin techniki oraz potrzeb finalnych użytkowników maszyn. ELOKON gwarantuje klientom rozwiązania zgodne z wymaganiami prawnymi, które jednocześnie umożliwiają zachowanie zdolności produkcyjnych maszyn. Dzięki licznym realizacjom wdrożonym przez swoją kadrę (specjalistów BHP, automatyków, elektryków, mechaników, elektroników i mechatroników) firma wie, jak skutecznie łączyć teorię z praktyką.

Chęć świadczenia usług na najwyższym poziomie wymaga stałego samodoskonalenia. Z tego powodu firma prowadzi ciągły proces kształcenia i podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. To sprawia, że wiedza i fachowość inżynierów jest walorem wyróżniającym ją na rynku branżowym. Dzięki takiemu podejściu do rozwoju, ELOKON Polska jest kompetentnym partnerem biznesowym dla klientów w kraju i coraz częściej za granicą.

Obecnie firma posiada pięć oddziałów w całej Polsce. Dzięki temu może - bez narażenia klienta na dodatkowe koszty dojazdu, w szybki sposób zareagować na wszelkie potrzeby w różnych zakładach pracy. Nasz zespół na terenie Polski to ponad 70 pracowników.

Poza usługami wdrożeniowymi, prowadzona jest szeroka działalność edukacyjna. Specjaliści aktywnie działają jako wykładowcy w Akademii ELOKON i dzielą się swoją wiedzą podczas szkoleń, seminariów, konferencji. Są oni postrzegani jako praktycy rozumiejący potrzeby i problemy przemysłu. Akademia Elokon wciąż doskonali swoją ofertę, aby sprostać wymaganiom zmieniającego się rynku, a wysoki poziom merytoryczny prezentacji i satysfakcja klienta jest dla niej sprawą nadrzędną.

Należy wspomnieć również o współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami państwowymi i członkostwie w Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, a także o akredytacji PARP w Programie Rozwoju BHP (PHARE 2002/000-196-01.04): „Usługi doradcze w zakresie oceny BHP w miejscu pracy”. Wszystko to wspomaga utrzymanie najwyższych standardów działania.


Nasze wartości

Nasze wartości to fragment naszego DNA. Wpływają na to jak współpracujemy z klientami, partnerami biznesowymi, w naszych społecznościach oraz pomiędzy sobą.

Nastawienie na klientów

Nasze myślenie i działanie koncentruje się na korzyściach uzyskiwanych przez klientów. Proponujemy rozwiązania, usługi oraz innowacje z najwyższym stopniem użyteczności oraz szybkim zwrotem z zainwestowanego kapitału, odpowiadające potrzebom naszych klientów. Tworzymy pozytywną , zorientowaną na życzenia klientów kulturę. Klienci ELOKON doceniają bogactwo naszego doświadczenia oraz długoletnie relacje biznesowe.

Rozwój zawodowy pracowników

Rozwój naszych pracowników i ich umiejętności, jak również ich motywowanie oraz wspieranie talentów stanowią część naszej odpowiedzialności. Chcemy budować silne zespoły, które będą wpływały na efektywność naszego przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo naszych pracowników jest najważniejszym przykazaniem naszego przedsiębiorstwa. Dajemy naszym pracownikom operacyjną odpowiedzialność i oczekujemy od nich, że wniosą do pracy swoje najlepsze umiejętności i będą się dalej rozwijać. Bazą współpracy między pracownikami jest wzajemne poszanowanie i zaufanie.

Zrównoważony rozwój

Nasze Grupa prowadzona przez udziałowców tożsama jest z finansową stabilizacją, zyskownym wzrostem i odpowiedzialnym działaniem. Długotrwałe efektywne relacje z naszymi klientami oraz kontrahentami są dla nas istotniejsze niż krótkotrwałe zyski i szybkie sukcesy. Naszym celem jest solidny długotrwały wzrost – wszelkie ryzyka podejmujemy ze starannym rozważeniem. W odniesieniu do naszych pracowników pojęcie „długotrwały” oznacza, że mogą się oni podczas pracy świadczonej w ELOKON zarówno zawodowo jak i osobiście rozwijać.

Otwarte horyzonty: „Lepsze jest wrogiem dobrego”

Aby móc rozpoznać to, co lepsze, potrzebujemy otwartości – i to zarówno wewnątrz naszego przedsiębiorstwa jak i w relacjach na zewnątrz. Wiele z naszych najbardziej innowacyjnych i efektywnych rozwiązań powstało bezpośrednio w wyniku współpracy opartej na otwartości z naszymi zleceniodawcami i partnerami technologicznymi. Ale także w samym naszym przedsiębiorstwie otwartość to źródło zmian i rozwoju. Opłaca się kwestionować rutynowe działania, dzielić wiedzą i wypróbowywać nowe, kreatywne podejścia

Radość z pracy

ELOKON oferuje swoim pracownikom środowisko pracy z przestrzenią i uznaniem. Zorientowana na cel praca i radość z niej wcale się nie wykluczają: w połączeniu stanowią świetną podłoże dla naszego sukcesu. Tak, chcemy, aby nasi pracownicy czerpali radość i przyjemność z tego, że po skończonym dniu pracy poplotkują na temat swoich zadań. W zamian dajemy im zadania, przy pracy z którymi mogą korzystać ze swojego osobistego potencjału oraz konieczną przestrzeń, aby mogli realizować swoje pomysły i zadania.

Etyka

Nasi pracownicy obligowani są do tego, aby przestrzegać reguł i przepisów obowiązujących każdorazowo w ich miejscu wykonywania obowiązków . Respektujemy kulturę naszych partnerów oraz właściwości ich rynków i dopasowujemy się do nich. Uczciwość wykracza jednak daleko ponad to: chodzi przecież o to, aby to, co trzeba, wykonać tak, jak trzeba – zarówno osobiście jak i jako przedsiębiorca.


Nasze certyfikaty

Nasze certyfikaty

Kariera w ELOKON

Nasi pracownicy są sercem naszej działalności, siłą napędową międzynarodowego sukcesu ELOKON. Oczekujemy, od naszych pracowników efektywnych działań i staramy się znaleźć ludzi z umiejętnościami, które uzupełniają naszą wizję tak, aby rozwijać się w szybko zmieniającym się środowisku. Dokładamy wszelkich starań, aby rozwijać ich talent, oferując możliwości, które pasują zarówno ich zawodowym i osobistym aspiracjom

W ELOKON oferujmy więcej niż tylko pracę. Możemy zaoferować Ci najlepszą możliwą szansę ukształtowania pomyślnej przyszłości. Nie tylko w życiu zawodowym, ale również osobistym. Pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem i możliwościami awansu. Pracę z elastycznymi i stabilnymi warunki zatrudnienia. Mimo licznych obowiązków zawodowych kładziemy duży nacisk na to aby każdy pracownik miał możliwość pogodzenia z nią życia rodzinnego. Działamy w obszarze nowoczesnych technologii. Czy szansa kariery może być bardziej ekscytująca?

Oferty pracy

Obecnie większość naszych ofert pracy dotyczy Niemiec i Polski. Dlatego też opisy stanowisk pracy są w języku niemieckim lub polskim. Obecnie prowadzimy również aktywną rekrutację w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.