ELOstopTime (VSTM) - innowacyjny dobiegometer od ELOKON

ELOStopTime
na straży bezpieczeństwa pracowników

ELOStopTime - innowacyjny dobiegometr od ELOKON

ELOStopTime to nowoczesny system pomiarowy służący do wyznaczania czasu dobiegu maszyn, skonstruowany przez zespół Badań i Rozwoju Elokon Polska. Jest to zaawansowany system wizyjny działający na zasadzie śledzenia ruchu maszyny za pomocą kamery.
 
Unikalną cechą ELOStopTime jest brak konieczności stosowania sprzężenia mechanicznego pomiędzy badaną maszyną a urządzeniem pomiarowym, ponieważ pomiar wykonywany jest bezkontaktowo.
 
System ELOStopTime posiada funkcjonalne oprogramowanie wbudowane, które oprócz wykonywania samego pomiaru czasu dobiegu posiada wiele dodatkowych użytecznych cech, takich jak:
 
 • możliwość gromadzenia informacji identyfikacyjnych związanych z badaną maszyną
 • wykonywanie zdjęć badanej maszyny
 • wprowadzenie parametrów zastosowanych środków ochronnych
 • automatyczne wyliczanie odległości bezpiecznej
 • przesyłanie danych na serwer
 

Do czego służą dobiegometry

Czas dobiegu to jeden z podstawowych parametrów bezpieczeństwa maszyny. Jego znajomość pozwala na dokonanie prawidłowego doboru lub weryfikację zastosowanych w maszynie środków bezpieczeństwa.

Na podstawie czasu dobiegu można określić lokalizację oraz parametry zastosowanych w maszynie środków bezpieczeństwa, takich jak: kurtyny świetlne, skanery laserowe, podłogi czułe na nacisk, urządzenia sterowania oburęcznego, osłony blokujące itd.

Poznaj jak działa dobiegometr ELOStopTime: od ELOKON:

 • Na elemencie maszyny wykonującym ruch niebezpieczny montowany jest niewielki odblaskowy znacznik.
 • W trakcie ruchu maszyny system obserwuje znacznik za pomocą kamery, dokonując pomiaru i rejestracji trajektorii jego ruchu.
 • Na podstawie zarejestrowanej trajektorii system pomiarowy wyznacza parametry ruchu maszyny, a następnie wylicza: prędkość maszyny w trakcie ruchu, przebytą drogę oraz moment i czas zatrzymania maszyny.
 • Zatrzymanie maszyny jest inicjowane przez system ELOStopTime, który w wyznaczonym momencie generuje sygnał zatrzymania.
 • Sygnał zatrzymania wysyłany jest do wchodzącego w skład systemu pomiarowego zespołu stykowego lub aktywatora mechanicznego, które przek
 • Prezentacja wyników: Wyniki pomiarów prezentowane są w urządzeniu za pomocą dużego, dotykowego wyświetlacza.
 • Użytkownik może przeglądać na nim trajektorie badanego ruchu maszyny, wykresy prędkość i przebytej drogi, wartości zmierzonych czasów zatrzymania, a także przebieg i wyniki obliczeń odległości bezpiecznej zgodnie z normą.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zestaw ELOStopTime

System ELOStopTime dostarczany jest w praktycznej walizce transportowej. Walizka jest szczelna i odporna na czynniki atmosferyczne, a ponadto wyposażona jest w kółka oraz teleskopową rączkę ułatwiające transport systemu.

Wewnątrz walizki znajdują się:

 • jednostka sterująca z dużym, kolorowym ekranem dotykowym
 • kamera pomiarowa ze zintegrowanym oświetlaczem
 • zespół stykowy
 • aktywator mechaniczny
 • wzorzec pomiarowy
 • zestaw różnej wielkości znaczników i zamocowań do nich
 • uchwyty ułatwiające montaż kamery i aktywatora na miejscu pomiaru
 • statyw do kamery
 • ładowarka sieciowa
 • kable połączeniowe
 • akcesoria ułatwiające podłączenie systemu w obwody sterowania badanej maszyny instrukcja obsługi