Bezpieczeństwo ATEX Ocena i redukcja ryzyka wybuchu i pomiary stężeń substancji niebezpiecznych

ELOKON - Bezpieczeństwo ATEX

ELOKON dba o to, by pracownicy firm i zakładów przemysłowych byli w pełni zabezpieczeni przed wybuchem. Identyfikacja źródeł zapłonu, wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem oraz właściwy dobór środków bezpieczeństwa to niezbędne działania, mające na celu ochronę życia ludzkiego i zapobieganie stratom.

Obowiązująca od kwietnia 2016 r. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE (Atmosphères Explosibles) określa wymagania zasadnicze dla produktów, przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.


Zasady działania Zidentyfikuj zagrożenia i zastosuj odpowiednie środki redukcji ryzyka z ELOKON

Prowadzimy kompleksowe prace, związane z redukcją ryzyka w zakładach, gdzie ma szansę wystąpić atmosfera wybuchowa. Możesz zamówić m.in.: audyt bezpieczeństwa wybuchowego, ocenę ryzyka wybuchu, opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem – dla istniejących i tworzonych instalacji procesowych.

Wyznaczamy zasięg i rodzaj stref zagrożenia wybuchem, określamy źródła emisji i potencjalne źródła zapłonu, szacujemy ryzyka i określamy je akceptowalność.

Inżynierowie ELOKON organizują też szkolenia z tematów, takich jak: techniki BHP w przemyśle, bezpieczeństwo wybuchowe, dyrektywa ATEX.

Identyfikacja źródeł zapłonu potencjalnych atmosfer wybuchowych

1. Audyt ATEX

2. Ocena zagrożenia wybuchem

3. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

4. Dokument zabezpieczania przed wybuchem

5. Dobór komponentów do stref zagrożonych wybuchem

6. Dostosowanie maszyn i instalacji do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

7. Szkolenia (bezpieczeństwo wybuchowe, ocena ryzyka wybuchu, Dyrektywy ATEX)Rozwiązania ELOKON w obszarze bezpieczeństwa ATEX

Twoje korzyści są oczywiste

Dostępność i elastyczność:

wielu inżynierów i terminowa realizacja dużych projektów

Integracja wiedzy: praktyczne, wieloletnie doświadczenie w różnych dziedzinach przemysłu

Najwyższa jakość: System Zarządzania Jakością, potwierdzony certyfikatem ISO 9001

Pełne przygotowanie merytoryczne:

bogata baza norm technicznych

Potrzebujesz więcej informacji w temacie bezpieczeństwa ATEX?

Z przyjemnością przekażemy Państwu dalsze informacje dotyczące zabezpieczenia bezpieczeństwa przez ELOKON.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji