Prewencja wypadkowa przy obsłudze maszyn.

Targi SAWO 2018

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO organizowane są co dwa lata dla publiczności związanej z BHP w zakładach pracy a zatem do pracodawców, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, przedstawicieli straży pożarnej oraz dystrybutorów i handlowców.

Wydarzenie ma swoją renomę w branży ze względu na międzynarodowy charakter i szeroki udział producentów renomowanych marek. Tutaj przedstawiane są nowoczesne technologie o znaczeniu światowym i europejskim. Organizatorzy dają możliwość dyskutowania w ramach paneli tematycznych, prezentowania doświadczeń i rozwiązań opracowywanych na ich bazie.

W 2018 roku, poza Polską, reprezentowane był kraje takie, jak: Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Pakistan, Słowacja, Sri Lanka, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy itd.

Stoisko targowe prezentujące m.in. instalację ELOguard

Przedsiębiorstwa przemysłowe mimo kryzysów gospodarczych są potrzebne od dawna i będą potrzebne w przyszłości. Zmiany technologiczne wynikające choćby z postępu, napędzają ten sektor. Szczególnie praca na produkcji niesie ze sobą liczne zagrożenia. Firma ELOKON biorąc udział w Targach opowiada zainteresowanym o swoich kilkudziesięciu latach doświadczenia. Pokazuje rozwiązania dotyczące zgodności maszyn z obowiązującymi normami, oceny ryzyka zawodowego, czy wdrożeń technologicznych.

Głównym produktem znajdującym się na stanowisku był ELOguard, czyli system wykrywania obecności osób w obszarach pracy. Maszyny i urządzenia znajdujące się na terenie hal produkcyjnych mają swoje strefy zagrożenia. Nie zawsze i nie wszędzie stosuje się optyczne detektory. W takich sytuacjach pomaga ELOguard. System zajmuje się monitoringiem zagrożeń w czasie rzeczywistym. Sygnalizuje zagrożenie za pomocą światła lub/i dźwięku.

Prewencja wypadkowa przy obsłudze maszyn:
głos ELOKON

Firma ELOKON zdominowała swoimi prelekcjami popołudniowe wystąpienia w ramach pierwszego dnia konferencji. Panel poświęcony prewencji wypadkowej dotyczył m.in.:

 • gromadzenia wiedzy o wypadkach,
 • case study wybranych wypadków,
 • zapobiegania wypadkom,
 • bezpieczeństwa maszyn wynikającego z ich konstrukcji,
 • case study konstrukcji maszyn będących przyczyna wypadków,
 • ochrony indywidualnej osób obsługujących maszyny.

Zagadnienia przygotowane przez ELOKON:

 • Struktura gromadzenia wiedzy o wydarzeniach wypadkowych i propozycja uniwersalnego modelu przebiegu wydarzeń wypadkowych integrującego badania i analizy wypadków z oceną ryzyka.
  Stanisław Kowalewski - wiceprezes zarządu, dyrektor ds. nauki i techniki w firmie ELOKON Polska.
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy przez dobór technicznych środków ochronnych na podstawie oceny ryzyka zawodowego.
  Marek Kusiak – prezes ELOKON Polska, główny konstruktor systemów bezpieczeństwa w grupie ELOKON.
 • Rewolucja Przemysłowa 4.0. – inteligentne maszyny muszą być wewnętrznie bezpieczne.
  Mariusz Głowicki – dyrektor operacyjny ELOKON Polska, konstruktor systemów bezpieczeństwa.

Jako marka posiadająca doświadczenie i wiedzę, ELOKON z przyjemnością bierze udział w targach i innych wydarzeniach branżowych, bowiem bezpieczeństwo pracownika jest jednym z kluczowych aspektów sprawnego działania wielu zakładów przemysłowych. Przedstawiciele biorący udział w dyskusjach czy wygłaszający prelekcje to konstruktorzy i inżynierowie, umieją przekazać fachową wiedzę i chętnie to robią.

Materiały z konferencji

Jeśli prewencja wypadkowa przy obsłudze maszyn jest w obszarze Państwa zainteresowań, z przyjemnością wyślemy materiały na podany adres e-mail. Stanowią one swoiste kompendium wiedzy o zagadnieniu i jako specjaliści w branży, możemy zapewnić o ich praktycznej przydatności!

Wróć