IV Forum „Bezpieczna maszyna”:ponad 60 uczestników z całej Polski

IV Forum „Bezpieczna maszyna”: ponad 60 uczestników z całej Polski

21 listopada 2017 r., podczas IV edycji Ogólnopolskiego Forum „Bezpieczna Maszyna”, uczestnicy zdobyli cenne informacje z zakresu bezpiecznego projektowania, użytkowania oraz modernizacji maszyn.

Organizatorami wydarzenia były firmy ELOKON, Panasonic i Astat, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy.

Spotkanie rozpoczął mgr inż. Mariusz Głowicki, Dyrektor operacyjny ELOKON, z zawodu Konstruktor systemów bezpieczeństwa, szczegółowym omówieniem zagadnień:

  • Europejska i polska koncepcja bezpieczeństwa maszyn

  • Bezpieczeństwo w układach sterowania maszyn.

Wystąpienia bazowały na praktycznej wiedzy autora z zakresu projektowania, wdrażania oraz certyfikacji systemów bezpieczeństwa w kraju i za granicą.

Drugim z prelegentów był Nadinspektor PIP Włodzimierz Łabanowski, który przedstawił tematy: Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu nadzoru rynku maszyn oraz Inspekcja pracy w zakładach pracy.

Dyrektor regionalny ELOKON a zarazem specjalista ds. inżynierii bezpieczeństwa maszyn i procesów, mgr inż. Andrzej Chrzanowski, podkreślił rolę, jaką pełni ocena ryzyka maszyny. Korzystając z ponad 12-letniego doświadczenia, poprowadził prelekcję:

  • Ocena ryzyka jako narzędzie inżynierskie przy projektowaniu i eksploatacji maszyn.

Ważnym punktem spotkania była dyskusja z udziałem słuchaczy, dotycząca problemów interpretacyjnych, wiążących się z wymaganiami prawnymi adresowanymi do producentów i użytkowników maszyn.

Zwieńczeniem części teoretycznej było studium przypadku. Mgr inż. Adrian Gierjatowicz z ELOKON – audytor, automatyk i projektant układów bezpieczeństwa maszyn przedstawił

  • Case studies pt. Zagrożenia i techniczne środki ochronne w miejscach wyjścia i wejścia produktu do strefy wygrodzonej w systemach transportu ciągłego.

Po takiej dawce użytecznej wiedzy nie mogło zabraknąć chwili na wspólną refleksję:

Co to znaczy (nie)bezpieczna maszyna?

Uczestnikami Forum byli m.in.: projektanci, konstruktorzy, producenci, dostawcy i użytkownicy maszyn, służby bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, pracodawcy i osoby odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy. Nie zabrakło również pracowników i studentów Politechniki. Dzięki tak dużemu zróżnicowaniu grona zainteresowanych, dyskusje były energiczne, połączone z dużą otwartością w wymianie doświadczeń i opinii. Umożliwiło to spojrzenie na zagadnienie bezpieczeństwa maszyn z nowej, głębszej perspektywy.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły wydawnictwa: APA, ATEST, SUR, Utrzymanie Ruchu, Elektro-Systemy, Automatyka.

Dziękujemy za przybycie i niezwykłą atmosferę spotkania. Z niecierpliwością oczekujemy przyszłorocznej edycji Forum „Bezpieczna Maszyna” i zapraszamy do uczestniczenia w innych wydarzeniach z udziałem ELOKON. Dzielenie się ponad 25-letnim, praktycznym doświadczeniem jest dla nas przyjemnością. Cieszymy się, że rośnie świadomość niezwykle ważnej i odpowiedzialnej roli, jaką odgrywa bezpieczeństwo maszyn.

Wróć