Ocena ryzyka a poprawa warunków pracy:

Ocena ryzyka a poprawa warunków pracy:

eksperci ELOKON na konferencji ATEST

W dniach 15-17 listopada w Zawierciu odbyła się jubileuszowa, 10. Ogólnopolska Konferencja Miesięcznika ATEST. Tematem przewodnim spotkania była ocena ryzyka jako narzędzie poprawy warunków pracy. Część warsztatową uzupełniły praktyczne warsztaty oraz dynamiczne dyskusje panelowe. Uczestnicy wzięli także udział w konkursie wiedzy o BHP i skorzystali z konsultacji, m.in. z ekspertami ELOKON.

Dr inż. Stanisław Kowalewski, Dyrektor ds. nauki i techniki w firmie ELOKON Polska, poprowadził prelekcję:

  • Co to jest maszyna - problemy z interpretacją przepisów.

Jako specjalista w zakresie zarządzania bezpieczeństwem maszyn na podstawie oceny i redukcji ryzyka oraz badań wypadków, szczegółowo omówił specyfikę regulacji prawnych.

Wspólnie z mgr inż. Mariuszem Głowickim, Dyrektorem operacyjnym i Konstruktorem bezpieczeństwa ELOKON, poprowadził także

  • 8-godzinne warsztaty "Ocena ryzyka przy obsłudze maszyn."

Specjaliści w zrozumiały i przystępny sposób przeprowadzili zainteresowanych przez pełny proces nadzorowania ryzyka.

Grupy robocze dokonywały m.in. ocen zespołowych, skupiając się na rozpoznaniu stanowiska pracy, identyfikacji zagrożeń oraz doborze odpowiednich metod jakościowych i ilościowych. Uczestnicy poznali kryteria akceptowalności poziomu ryzyka oraz otrzymali karty oceny, tablice i środki pomiarowe. Nie zabrakło także pracy indywidualnej, połączonej z analizą konkretnych przypadków.


Praktyczne przećwiczenie metod redukcji ryzyka

Eksperci omówili zasady bezpieczeństwa kompleksowego przy budowie i użytkowaniu maszyn. Wyjaśnili także, jak przekładać oszacowane poziomy ryzyka na cechy środków ochronnych. W następnej kolejności przedstawili specyfikę:

  • konstrukcji wewnętrznie bezpiecznych, technicznych środków ochronnych (podstawowych i uzupełniających);

  • konstrukcji systemów informowania i ostrzegania.

Dodatkowo, przez cały czas trwania konferencji, przy stoisku ELOKON można było skorzystać z konsultacji specjalistów oraz poznać ofertę usług dotyczących bezpieczeństwa maszyn i procesów przemysłowych, automatyki przemysłowej oraz budowy maszyn. Dzięki udostępnionemu symulatorowi prasy pneumatycznej, goście mogli sprawdzić, jak działa obserwacja prawidłowego i nieprawidłowego działania typowych środków ochronnych: osłon stałych i ruchomych, kurtyny świetlnej, urządzenia sterowania oburęcznego czy urządzenia zezwolenia.

Eksperci ELOKON – konferencja Atest:

Dr inż. Stanisław Kowalewski

Wiceprezes zarządu, Dyrektor ds. nauki i techniki.

Od 15 lat rozwija Zespół Bezpieczeństwa Maszyn ELOKON.

Od ponad 20 lat współpracuje z Komitetami Normalizacyjnymi CEN 114 i ISO 199 - Safety of Machinery.

Prowadził prace naukowo-badawcze i edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn w CIOP.

Czytaj więcej

 

Mgr inż. Mariusz Głowicki

Dyrektor operacyjny ELOKON Polska, Konstruktor systemów bezpieczeństwa.

Certyfikowany specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego (UDT-CERT).

Realizował projekty dla klientów m.in. z sektora energetyki, branży spożywczej, budowlanej, AGD i automotive.

Czytaj więcej

 

Wróć