"Istnieje ogromny potencjał innowacyjny"

"Istnieje ogromny potencjał innowacyjny"

Nasz Dyrektor Zarządzający Alexander Glasmacher przedstawia przyszłość systemów wspomagających w sektorze intralogistyki

Jaką rolę pełnią obecnie systemy wspomagające w sektorze intralogistyki?

Niestety, ich rola nie jest wystarczająco duża. Z drugiej strony, dostrzegamy, że nie tylko w Niemczech, ale i na całym świecie, ludzie zwracają większą uwagę na tę kwestię. Jest to istotne, ponieważ w magazynach nadal często dochodzi do wypadków z udziałem wózków widłowych. Systemy wspomagające, które znamy z przemysłu motoryzacyjnego, odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu wypadkom samochodów ciężarowych oraz wypadkom z udziałem pieszych. Może to zabrzmieć jak pewne wyolbrzymienie, ale chcę przekazać wyraźny sygnał (także w trakcie seminariów), że sektor intralogistyki naprawdę potrzebuje systemów wspomagających.

Jaki wpływ na branżę miały postępy w sektorze motoryzacyjnym?

W naszej branży można wykorzystać wiele nowych technologii z sektora motoryzacyjnego. W szczególności dwie z nich będą miały wpływ na rozwój systemów wspomagających dla wózków widłowych. Jedną z nich jest na przykład ulepszony interfejs człowiek-maszyna oraz sposób, w jaki systemy wspomagające w wózkach są rzeczywiście obsługiwane. W tym zakresie istnieje ogromny potencjał innowacyjny, na przykład poprzez wykorzystanie urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Ludzie są przyzwyczajeni do tych urządzeń oraz do nawigacji menu. Uważam, że w przyszłości sprzęt komputerowy będzie miał zasadnicze znaczenie dla systemów wspomagających dla wózków widłowych.

Kolejną kwestię stanowi komunikacja między pojazdami. Jeśli chcemy obecnie komunikować się z pojazdu, potrzebujemy mobilnego radia, a więc systemu nadrzędnego. W przyszłości pojazdy będą w coraz większym stopniu mogły komunikować się między sobą lub ze swoją infrastrukturą. Przykładem jest opracowany przez nas system ELOshield. Terminale zainstalowane na wózkach komunikują się na częstotliwości radiowej w gigahercach. Jeśli więc dwa wózki jadą w swoim kierunku w odległości np. 15 metrów, mogą wysyłać wzajemne ostrzeżenia.

W tej chwili gorącym tematem jest również autonomiczna jazda. Czy ma to znaczenie dla Pana firmy?

Tak, i znów możemy czerpać inspiracje z osiągnięć sektora motoryzacyjnego, szczególnie w odniesieniu do nowej technologii w zakresie czujników, która staje się coraz bardziej popularna na rynku. Jesteśmy również aktywni w dziedzinie wspólnego przetwarzania danych z czujników. W celu zapewnienia autonomicznej jazdy z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii, w pojeździe muszą być zamontowane różnego rodzaju czujniki, takie jak czujnik laserowy, system kamer i system czujników radarowych. Wszystkie nieprzetworzone dane są następnie łączone, a uzyskane w ten sposób informacje umożliwiają trójwymiarowe, 360-stopniowe rozpoznawanie pojazdów, które może być również wykorzystywane w wózkach widłowych.

Systematycznie oceniamy rozwój przemysłu motoryzacyjnego, aby sprawdzić, które technologie możemy zastosować w naszych produktach, poczynając od rozwiązań sprzętowych przez oprogramowanie po technologie czujnikowe i radiowe. Zatem wszelkie nowe rozwiązania związane z autonomiczną jazdą pozwalają nam nie tylko ulepszać nasze obecne produkty, ale również tworzyć nowe. Nie różni się to od technologii robotów.

W jaki sposób technologia ta wpływa na systemy wspomagające?

Temat, który zajmuje wysokie miejsce na liście priorytetów każdej firmy, to Coboty czyli roboty współpracujące, które automatycznie kompletują produkty. Można je zdefiniować jako maszyny, które mogą niezależnie przemieszczać się na terenie magazynu i kompletować wiele różnych produktów z regałów za pomocą zintegrowanego ramienia chwytającego, a następnie przewieźć je do stanowisk kompletacji. Termin „współpracujący” wywodzi się z faktu, że roboty te współpracują z ludźmi. Jest to ważny i intensywny obszar naszych bieżących badań. Pytanie brzmi: w jaki sposób możemy zaoferować produkty nadające się do obsługi pojazdów kierowanych automatycznie, a w szczególności do systemów kompletacji? Należy wykorzystać ten ogromny potencjał. Jednak obecnie nasza główna kompetencja polega na opracowywaniu systemów bezpieczeństwa i wspomagających dla wózków widłowych kierowanych przez człowieka – i mamy w przygotowaniu wiele pomysłów na produkty.

Na przykład?

Platformy cyfrowe, przetwarzanie w chmurze i różne infrastruktury radiowe to technologie dzięki którym będziemy w stanie zaoferować zupełnie nowe rozwiązania produktowe, w szczególności poprzez przetwarzanie w chmurze. Wykorzystujemy to właśnie teraz, opracowując nowy system zarządzania flotą, który nie będzie wymagał od naszych klientów wewnętrznej instalacji oprogramowania. Zamiast tego klienci będą mogli korzystać z aplikacji w chmurze, aby przeglądać wszystkie dane zbierane z wózków widłowych w ramach naszych systemów. Są one automatycznie analizowane przez pulpity nawigacyjne i analizy danych.

Innym interesującym obszarem jest lokalizacja wewnątrz pomieszczeń, która umożliwia dokładne śledzenie pozycji osoby lub pojazdu w magazynie z precyzją co do centymetra. Jeśli lokalizacja pracownika może być dokładnie zidentyfikowana za pomocą systemu wspomagającego, można zapobiec wielu ryzykownym sytuacjom. Jest to bardzo ważne, gdy ludzie i maszyny pracują bardzo blisko siebie.

I na koniec – patrząc w przyszłość: jak Pana zdaniem za kilka lat będą wyglądać wózki widłowe?

Wózki widłowe będą coraz bardziej przypominać dzisiejsze samochody i będą wyposażone w liczne systemy wspomagające. Innowacje technologiczne w przemyśle motoryzacyjnym wpłyną na rozwój nowych systemów i zróżnicowanie istniejących produktów. Inteligentne połączenie oprogramowania, technologii czujników i technologii radiowej będzie czynnikiem decydującym o tym, kto ma przewagę konkurencyjną również w przypadku wózków widłowych. Przełomowe zmiany, które obserwujemy dzięki cyfryzacji i postępom w autonomicznym prowadzeniu pojazdu, są dla nas doskonałą okazją do stworzenia jeszcze bardziej innowacyjnych systemów wspomagających dla sprzętu do obsługi materiałów, jak również innych zupełnie nowych produktów dla całego sektora intralogistyki.


Wróć