Informacje o planowanym połączeniu spółek ELOKON Polska i ELOKON Logistics

Informacja o planowanym połączeniu ELOKON Polska i ELOKON Logistics

 

Grupa ELOKON, dążąc do zwiększenia swojej skuteczności biznesowej, podjęła strategiczną decyzję o połączeniu dwóch swoich polskich spółek: ELOKON Polska oraz ELOKON Logistics. Ta inicjatywa ma na celu umocnienie pozycji ELOKON na rynku polskim, co jest kluczowe dla rozwoju firmy w obliczu dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Połączenie spółek jest krokiem w kierunku optymalizacji ich operacji i zasobów, co z kolei ma na celu zwiększenie efektywności działania Grupy ELOKON w Polsce. Ta integracja pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału obu organizacji, łącząc ich doświadczenia, zasoby i kompetencje. Jest to szczególnie ważne w kontekście branży technologicznej, gdzie innowacyjność i szybkość reakcji na zmieniające się wymagania rynkowe są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności.

 

Informacja o Połączeniu - Elokon Polska (EP)

Niniejszym Zarząd Elokon Polska spółka z o.o. informuje, iż plan połączenia Elokon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Elokon Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”). Elokon Polska oraz Elokon Logistics zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku Elokon Logistics, jako spółki przejmowanej przez Elokon Polska jako spółkę przejmującą.

Z poważaniem,

Mariusz Głowicki,
Prezes Zarządu

PLAN POŁĄCZENIA (PDF)

 

Informacja o Połączeniu - Elokon Logistics (EL)

Niniejszym Zarząd Elokon Logistics spółka z o.o. informuje, iż plan połączenia Elokon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Elokon Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”). Elokon Polska oraz Elokon Logistics zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku Elokon Logistics, jako spółki przejmowanej przez Elokon Polska jako spółkę przejmującą.

Z poważaniem,

Norbert Wyszomirski
Prezes Zarządu

PLAN POŁĄCZENIA (PDF)

 

Decyzja o połączeniu wpisuje się w długoterminową strategię Grupy ELOKON, która od lat konsekwentnie rozwija swoją działalność na arenie międzynarodowej. Poprzez oferowanie zaawansowanych technologii w obszarze bezpieczeństwa i automatyzacji, ELOKON zyskał reputację innowacyjnej i niezawodnej firmy. Połączenie spółek w Polsce jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji celów strategicznych firmy, umacniając jej pozycję zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym.

Ta decyzja strategiczna jest również wyrazem zaangażowania ELOKON w ciągły rozwój i adaptację do zmieniających się warunków rynkowych. Poprzez połączenie sił i zasobów, ELOKON jest w stanie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby swoich klientów i wyzwania stawiane przez rynek, jednocześnie zwiększając swoją konkurencyjność i możliwości rozwoju.

 

Wróć