Forum "Bezpieczna Maszyna" - V edycja

Forum składało się z 2-ch sesji

  • I sesja- Zasady kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn,

  • II sesja - Techniczne środki bezpieczeństwa – zasady doboru i eksploatacji.

Na zakończenie każdej z sesji, odbywała się dyskusja. Poruszane były tematy z wiązane z problemem interpretacji wymagań prawnych adresowanych do producentów i użytkowników maszyn. Wyjaśniano również co to znaczy (nie)bezpieczna maszyna.

Tematy wystąpień przedstawicieli ELOKON:

  • Europejska i polska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn - mgr inż. Andrzej Oleśkiewicz

  • Wymagania formalne i techniczne przy realizacji inwestycji budowy linii produkcyjnych, relokacji maszyn, tworzeniu maszyn zespolonych, modernizacjach oraz w procesach automatyzacji produkcji - mgr inż. Tomasz Otrębski

  • Ocena ryzyka jako narzędzie inżynierskie przy projektowaniu i eksploatacji maszyn - mgr inż. Andrzej Oleśkiewicz

Ważnym punktem spotkania była dyskusja z udziałem słuchaczy, dotycząca problemów interpretacyjnych, wiążących się z wymaganiami prawnymi adresowanymi do producentów i użytkowników maszyn.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły wydawnictwa: APA, ATEST, SUR, Utrzymanie Ruchu, Elektro-Systemy, Automatyka Miesięcznik Branżowy.

Wróć