05/30/2017

Elokon Polska edukuje w zakresie bezpieczeństwa maszyn przemysłowych

24 maja spotkaliśmy się z naszymi klientami na otwartym seminarium Modernizacja maszyn a znak CE w Gliwicach. Seminarium prowadził Dyrektor Regionu mgr inż. Tomasz Otrębski, omawiając zagadnienia związane z modernizacją maszyn w świetle polskiego prawa, poruszając tematykę deklaracji zgodności oraz oznakowania CE.

Elokon Polska opiera swoje doświadczenie w tym zakresie na ponad 8000 przeprowadzonych audytów bezpieczeństwa oraz na ponad 2000 przeprowadzonych modernizacjach maszyn i linii produkcyjnych. Nasza firma systematycznie dzieli się więc swoją wiedzą w tych obszarach, prowadzi seminaria i szkolenia, stale promuje działania dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i świadomości bezpieczeństwa wśród projektantów, producentów i użytkowników maszyn przemysłowych.

Zapraszamy do pozyskiwania wiadomości o naszych działaniach szkoleniowych w ramach Akademii Elokon na stronie www.akademiaelokon.pl