Bezpieczniejsza obsługa wózka widłowego

Bezpieczniejsza obsługa wózka widłowego
Dziesięć wskazówek mających na celu zmniejszenie ryzyka wypadków w magazynie

Magazyny mogą okazać się niebezpiecznymi miejscami. Wąskie przejścia i chodniki rozciągają się na rozległych obszarach i nie ma pewności, kiedy i gdzie może pojawić się przeszkoda lub pieszy.

Operatorzy wózków widłowych w szczególności muszą być zawsze bardzo czujni, aby uniknąć ryzyka wypadków - które są niestety nadal zbyt powszechne i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Stworzyliśmy dziesięć wskazówek, które pomogą zapewnić bezpieczniejsze warunki pracy w magazynie.


10 wskazówek dotyczących większego bezpieczeństwa podczas obsługi wózków widłowych

Nr 1: Szkolenie ma znaczenie!

Wózek widłowy jest elementem wyposażenia, które potencjalnie może powodować śmiertelne zagrożenie i powinien być obsługiwany wyłącznie przez operatorów, którzy zostali specjalnie przeszkoleni i posiadają uprawnienia do pracy z każdym typem pojazdu ciężarowego, który może wymagać obsługi. Nasz system zarządzania flotą ELOfleet może zapobiegać korzystaniu z urządzeń przez osoby nieuprawnione za pomocą elektronicznej kontroli dostępu i administracji pojazdu. Zapewnia również szczegółowy przegląd aktywności wózków - na przykład intensywność użytkowania.

Jednak początkowy jednorazowy kurs szkoleniowy to za mało, ponieważ osoby uczące się szybko, mogą również szybko zapominać. Regularne kursy utrwalające wiedzę, pomagają w odświeżeniu najistotniejszych informacji na temat bezpieczeństwa, nawet jeśli zainstalowane zostały systemy wspomagania. W ramach serwisu posprzedażowego oferujemy kompleksowe programy szkoleniowe. Proponujemy również specjalne kursy dostosowane do naszych produktów, możemy też wyszkolić pracowników naszych klientów, którzy mogą następnie przekazać swoją wiedzę w firmie.

Nr 2: Codzienne kontrole wstępne

Przed włączeniem wózek należy poddać dokładnej inspekcji - w tym wymaganej kontroli bezpieczeństwa - w celu upewnienia się, że jest dobrym stanie i nadaje się do obsługi. Wszelkie problemy lub usterki należy zgłosić kierownikowi zmiany. Wózki, które nie są w dobrym stanie, powinny być wyłączone i wycofane z eksploatacji, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.

Nr 3: Zapoznanie się z trasą

Trasy magazynowe są często wąskie, a widoczność może być słaba. Operatorzy muszą wiedzieć z wyprzedzeniem, jakimi trasami będą jechać i jakie potencjalne niebezpieczeństwa mogą napotkać. Mogą to być przeszkody na trasie lub nagłe pojawienie się pieszych. Kolejne rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, to różne wysokości prześwitów, stan i położenie wszystkich ramp, z których należy korzystać, oraz manewrowanie wokół lub na trudnych powierzchniach, takich jak tory kolejowe. Praktyczna zasada jest taka: najłatwiejsza trasa jest zawsze najlepsza. O ile to możliwe, należy unikać dziur, nierówności, mokrego lub oblodzonego podłoża i ciasnych zakrętów.

Pomocnym może się okazać ELOprotect: nasz oficjalnie uznany mobilny system ochrony pracowników, który został zaprojektowany przede wszystkim dla wózków pracujących w wąskich korytarzach. Bezpośrednio zamontowany na pojeździe, wykorzystuje inteligentną technologię laserową do monitorowania obszaru przejazdu. W przypadku wykrycia niebezpieczeństwa prędkość wózka zostaje automatycznie zmniejszona lub wózek może zostać całkowicie zatrzymany. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla samosterujących wózków widłowych, opracowaliśmy ELOshield. Ten innowacyjny radiowy system wspomagania zapewnia ochronę dla personelu w polu 360°.

Nr 4: Stabilność ładunku - utrzymywanie stabilności

Nie można ryzykować nieprzyjemnych niespodzianek (lub gorzej) z powodu chwiejnego ładunku. Należy zawsze sprawdzać stabilność i symetrię przed podniesieniem ładunku. Ładunek należy pozycjonować na widłach jak najdalej, a następnie zabezpieczyć i sprawdzić jeszcze raz przed odjazdem. Należy również unikać gwałtownego hamowania i manewrowania kierownicą podczas jazdy i nigdy nie wychodzić z kabiny podczas podnoszenia ładunku.

Rampy mogą być szczególnie trudne. Załadowane wózki muszą poruszać się po rampie z ładunkiem skierowanym w górę rampy, a podczas zjazdu z rampy z ładunkiem, należy zawsze jechać wstecz, ponownie, ładunek musi być skierowany w górę pochyłości.

Nr 5: Zapoznanie się z limitami!

Każdy operator musi znać maksymalną ładowność wózka, na którym pracuje, aby uniknąć ryzyka wywrotki (tabliczka znamionowa na wózku wskazuje maksymalną masę, jaką można podnieść na określoną wysokość i o danym środku ciężkości). W przypadku przewrócenia się wózka do przodu lub na bok, zaleca się zachowanie spokoju i pozostanie w kabinie. Należy pamiętać, że nisko położony środek ciężkości jest najbezpieczniejszy: im wyżej na widłach ładunek jest przenoszony, tym bardziej staje się niestabilny.

Nr 6: Obserwacja i bycie widocznym

Należy upewnić się, że widoczność do przodu jest wyraźna i nieprzesłonięta, przenosząc ładunek jak najbliżej ziemi, ilekroć jest to możliwe. Jeżeli widoczność jest ograniczona, zaleca się poruszanie wstecz, aczkolwiek powoli i ostrożnie. Operator powinien zawsze zwracać uwagę na pieszych, którzy mogą znajdować się w pobliżu, szczególnie w obszarach o wysokim natężeniu ruchu pieszych, takich jak skrzyżowania, zakręty, w pobliżu schodów i drzwi. Należy używać klaksonu, aby ostrzec innych o swojej obecności. Funkcje wbudowane w nasz radiowy produkt ELOshield oferują najlepszą z możliwych ochronę osobom pracującym w magazynach, w których występuje wiele obszarów o słabej widoczności.

Nr 7: Wolniej = bezpieczniej

Wózki widłowe nie są przystosowane do jazdy z dużą prędkością - pomimo tego, że niektóre mogą osiągać prędkość 40 km/h. Należy zawsze pamiętać, że wolniej = bezpieczniej. Charakterystyka operowania załadowanym pojazdem różni się od tej dla pojazdu bez ładunku. Pojazd reaguje wolniej, a środek ciężkości przesuwa się do przodu. Nigdy nie należy przekraczać prędkości marszu podczas jazdy z ładunkiem. Oparty na radarach system ELOspeed może pomóc operatorom w utrzymywaniu wyznaczonych limitów: jego czujniki automatycznie zmniejszają prędkość wózka, gdy przechodzą z trybu zewnętrznego na wewnętrzny i umożliwiają ponowne zwiększenie prędkości po opuszczeniu magazynu. Jedną z funkcji systemu wspomagania ELOshield jest również automatyczna kontrola prędkości w określonej strefie.

Nr 8: Wyłączanie podczas tankowania

Wózki widłowe należy tankować tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach. Silnik musi być wyłączony, a palenie papierosów jest zabronione. Podobnie jak w przypadku każdej stacji benzynowej, jakikolwiek otwarty ogień lub iskry stanowią poważne zagrożenie.

No 9: Szacowanie ryzyka związanego z dodatkowym wyposażeniem

Dodatkowe wyposażenie, takie jak kosze osobowe lub platformy robocze, muszą być zatwierdzone i nigdy nie wolno używać urządzeń "domowej roboty" lub improwizowanych. Należy wziąć pod uwagę, jaki wpływ mogą mieć przyczepy na obsługę wózka, jego pojemność i zmienione wymiary.

Nr. 10: Koniec pracy

Wszyscy oczekują końca dnia pracy. Jednak przed wyjściem, należy się upewnić, że wózek jest zaparkowany w wyznaczonym miejscu, opuścić widły na ziemię i zaciągnąć hamulec ręczny. Należy wyjąć kluczyki i umieścić je w bezpiecznym miejscu.


Chcesz poprawić bezpieczeństwo i produktywność w swoim magazynie?

Chętnie pomożemy.

Wróć