Nota Prawna

Nota prawna
Właściciel serwisu

Siedziba w Polsce

ELOKON Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński
03-994 Warszawa

Tel: +48 22 812 71 38
E-mail: info@elokon.pl

Dyrektorzy Zarządzający: Markus Peter Kusiak, Mariusz Głowicki, Andrzej Chrzanowski, Katarzyna Suska
NIP: 5270202006, REGON: 010088180, KRS: 0000145346
Właściwość Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

 

Prawa autorskie

Treści i dzieła publikowane na niniejszej stronie internetowej podlegają niemieckim przepisom dotyczącym praw autorskich. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma wykorzystania wykraczająca swoim zakresem poza przepisy dotyczące praw autorskich wymaga uprzedniej pisemnej zgody danego autora lub autorów.

Ograniczenie odpowiedzialności za linki zewnętrzne

Zawartość naszej strony internetowej została opracowana z najwyższą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za aktualność, kompletność lub dokładność wszystkich stron.

Zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG - Telemediengesetz) nasza firma, jako usługodawca ponosi odpowiedzialność za własne treści zamieszczone na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jednakże, zgodnie z § 8 do 10 niemieckiej ustawy o telemediach, jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania informacji zewnętrznych udostępnianych lub przechowywanych na naszej stronie internetowej. Jeśli dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy daną treść. Odpowiedzialność w tym zakresie może być przyjęta dopiero od momentu, w którym naruszenie zostało nam ujawnione.

Nasza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Ponieważ zawartość tych stron nie jest pod naszą kontrolą, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za takie treści zewnętrzne. We wszystkich przypadkach za treść i dokładność zamieszczonych informacji odpowiada dostawca informacji na stronach, do których prowadzą linki. W momencie zamieszczenia linków nie stwierdziliśmy żadnych przypadków naruszenia prawa. Jeśli tylko dowiemy się o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy ten link.


Prosimy o kontakt:

Prosimy obliczyć 7 plus 7.