Bezpieczeństwo użytkowania wózków widłowych, detekcja | ELOKON

ELOshield - system wspomagający dla wózków widłowych
redukuje ryzyko wypadków w strefach wysokiego ryzyka lub natężenia ruchu

System ELOshield jest innowacyjnym systemem stworzonym przez firmę ELOKON monitorującym i zapobiegającym kolizjom związanym z pracą wózków. Wszędzie tam, gdzie wózki widłowe i osoby pracują w strefach zagrożonych wypadkiem, szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo pracowników. System ELOshield znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy wózków i osób, dzięki wykorzystaniu detekcji radiowej. System automatycznie wykrywa pojawienie się człowieka w strefie pracy wózka widłowego, która jest uznawana jako niebezpieczna z powodu zbyt małej odległości.

Unikanie kolizji w sposób zapobiegawczy

ELOshield może być również użyty do zapobiegania kolizjom pomiędzy wózkami widłowymi lub, w wersji stacjonarnej, do monitorowania obszarów niebezpiecznych, takich jak ruchliwe skrzyżowania o dużym natężeniu ruchu wewnętrznego.

Strefy ostrzegania i strefy niebezpieczne dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa

Indywidualnie konfigurowane strefy: system ELOshield zapobiega potencjalnym wypadkom dzięki możliwości utworzenia specjalnych stref. Strefy można konfigurować w kształcie okręgów lub o dowolnym kształcie optymalnym dla danej aplikacji o maksymalnym zasięgu do 25 metrów. Wózki widłowe mogą bezpiecznie poruszać się w pobliżu innych wózków lub pieszych ponieważ utworzone wokół nich strefy w sposób automatyczny ograniczają możliwość kolizji lub wypadku przy czym możliwość generowania fałszywych alarmów jest ograniczona.


Zwycięskie rozwiązania ELOshield

ELOshield ist mehrfach ausgezeichnet

Zastosowania: 360-stopniowa kompatybilność

ELOshield współpracuje z robotami, cobotami ( robotami współpracującymi) i pojazdami AGV (pojazdami prowadzonymi automatycznie), jak również z wózkami widłowymi i innymi pojazdami przemysłowymi.

Niezależny od producentów OEM, łatwy w instalacji

ELOshield może być zainstalowany na każdym typie wózka widłowego - dowolnej marki, dowolnej kategorii wiekowej. Nasze innowacyjne systemy wspomagające kierowcę można zamontować na nowych wózkach widłowych lub doposażyć w istniejącą flotę.

Dzięki temu możemy szybko i elastycznie reagować na indywidualne wymagania klientów.

DSM Logo

Zwiększone bezpieczeństwo przechowywania
z ELOshield.

Clariant Logo

Bezpieczeństwo w produkcji pigmentów
z ELOshield.

KIRCHHOFF Automotive logo

ELOshield w użyciu
na fabryce z Cobotami

Stöcklin Logo

ELOshield unika kolizji
na Stöcklin AGV.

P+P Schuhvertrieb GmbH

Niesłyszący pracownik jest chroniony za pomocą ELOshield

Korzyści systemu ELOshield: są oczywiste:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych w niebezpiecznych obszarach
  • Maksymalna dowolność konfiguracyjna
  • Kompatybilny z większością modeli wózków widłowych
  • Większe bezpieczeństwo w obszarach pracy wózków widłowych
  • Możliwość zastosowania do 500 tagów personalnych
  • Zakres detekcji do 25 metrów

Potrzebujesz więcej informacji o ELOshield?

Zasada działania

System detekcji zbliżeniowej

System automatycznie wykrywa pojawienie się człowieka w strefie pracy wózka widłowego, która jest uznawana jako niebezpieczna z powodu zbyt małej odległości.

ELOshield może być również użyty w celu uniknięcia kolizji między wózkami widłowymi jak również do zabezpieczenia stref szczególnie narażonych na pojawienie się wypadku z udziałem wózków widłowych.

ELOKON dołożył wszelkich starań przy tworzeniu zawartości tej animacji 3D. Mają one jednak na celu jedynie dostarczenie niewiążących informacji ogólnych i nie mogą zastąpić szczegółowych indywidualnych porad, które mogą pomóc potencjalnemu nabywcy w podjęciu decyzji.

ELOshield jest systemem służącym do ostrzegania użytkowników przed kolizją z pojazdami w miejscu wykonywania pracy. Należy pamiętać, że jest to jedynie system pomocniczy i w żadnym wypadku nie może być traktowany, jako "certyfikowane i niezawodne urządzenie bezpieczeństwa.

ELOshield w skrócie

ELOshieldGO

Detekcja osób

Pieszy - Wózek

ELOshield: Pieszy - Wózek

ELOshieldDRIVE

Zapobieganie kolizjom

Wózek – Wózek

ELOshield: Wózek - Wózek

ELOshieldZONE

Detekcja strefowa

Wózek/Pieszy - Strefa

ELOshield - Detekcja strefowa

ELOshieldSPEED

Dostosowanie prędkości

Strefa

ELOshieldSPEED

Produkty ELOKON są doskonałym uzupełnieniem poprawiającym bezpieczeństwo w wózkach, które dostarczamy naszym klientom. ELOKON to partner godny zaufania i polecenia, cechujący się uczciwością i wzajemnością w budowaniu wspólnego businessu.

Tomasz Dudek Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. / POLSKA

Więcej informacji

Potrzebujesz więcej informacji na temat ELOshield?

Z przyjemnością przekażemy Państwu dalsze informacje na temat naszego systemu ostrzegania.

Folder firmowy

System detekcji zbliżeniowej (pdf)

Parametry techniczne
Prosimy o kontakt:

Prosimy dodać 4 i 8.

Więcej rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w intralogistyce