Bezpieczeństwo ATEX – rozwiązania ograniczające ryzyko wybuchu

Bezpieczeństwo ATEX
Ocena i redukcja ryzyka wybuchu i pomiary stężeń substancji niebezpiecznych

ELOKON dba o to, by pracownicy firm i zakładów przemysłowych byli w pełni zabezpieczeni przed wybuchem. Identyfikacja źródeł zapłonu, wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem oraz właściwy dobór środków bezpieczeństwa to niezbędne działania, mające na celu ochronę życia ludzkiego i zapobieganie stratom. Obowiązująca od kwietnia 2016 r. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE (Atmosphères Explosibles) określa wymagania zasadnicze dla produktów, przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Nasze certyfikaty


Zasady działania
Zidentyfikuj zagrożenia i zastosuj odpowiednie środki redukcji ryzyka z ELOKON

Prowadzimy kompleksowe prace, związane z redukcją ryzyka w zakładach, gdzie ma szansę wystąpić atmosfera wybuchowa. Możesz zamówić m.in.: audyt bezpieczeństwa wybuchowego, ocenę ryzyka wybuchu, opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem – dla istniejących i tworzonych instalacji procesowych.

Wyznaczamy zasięg i rodzaj stref zagrożenia wybuchem, określamy źródła emisji i potencjalne źródła zapłonu, szacujemy ryzyka i określamy je akceptowalność.

Inżynierowie ELOKON organizują też szkolenia z tematów, takich jak: techniki BHP w przemyśle, bezpieczeństwo wybuchowe, dyrektywa ATEX.

Identyfikacja źródeł zapłonu potencjalnych atmosfer wybuchowych

 • 1. Audyt ATEX
 • 2. Ocena zagrożenia wybuchem
 • 3. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem
 • 4. Dokument zabezpieczania przed wybuchem
 • 5. Dobór komponentów do stref zagrożonych wybuchem
 • 6. Dostosowanie maszyn i instalacji do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
 • 7. Szkolenia (bezpieczeństwo wybuchowe, ocena ryzyka wybuchu, Dyrektywy ATEX)

Twoje korzyści z ELOKON: są oczywiste:

 • Dostępność i elastyczność:
  wielu inżynierów i terminowa realizacja dużych projektów
 • Integracja wiedzy:
  praktyczne, wieloletnie doświadczenie w różnych dziedzinach przemysłu
 • Najwyższa jakość:
  System Zarządzania Jakością, potwierdzony certyfikatem ISO 9001
 • Pełne przygotowanie merytoryczne:
  bogata baza norm technicznych

Potrzebujesz więcej informacji?

Bezpieczeństwo maszyn – krok po kroku

OCENA zagrożenia wybuchem

Bezpieczeństwo ATEX – krok 1

Audyt ATEX pozwoli Ci na precyzyjne zidentyfikowanie zagrożeń.

REDUKCJA ryzyka

Bezpieczeństwo ATEX – krok 2

Dowiesz się, jakie działania podjąć, by zwiększyć bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo ATEX – krok 3

Sprawdzisz, czy układy sterowania działają prawidłowo.

Wsparcie techniczne

Bezpieczeństwo ATEX – krok 4

Na każdym etapie zyskasz pełne wsparcie specjalistów.

Marka ELOKON to gwarancja sukcesu we wszystkich aspektach dotyczących bezpieczeństwa maszyn. Współpraca z ELOKON zapewnia wysoką jakość usług, rzetelność i profesjonalizm.

Ryszard Muzyczka Prezes Zarządu
KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.

Dalsze informacje:

Potrzebujesz więcej informacji?

Z przyjemnością przekażemy Państwu dalsze informacje dotyczące zabezpieczenia bezpieczeństwa przez ELOKON.

Folder firmowy

Bezpieczeństwo ATEX


Więcej rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w przemyśle