HSS Safety Roundtable in UK

Alexander Glasmacher Dyrektor Generalny Elokon dołącza do ekspertów branżowych
Inauguracyjny okrągły stół magazynu H&SS to wielki sukces

Na początku listopada magazyn Handling and Storage Solutions (H&SS) zorganizował  okrągły stół na temat bezpieczeństwa wózków widłowych. Redaktor Simon Duddy zebrał czteroosobowy zespół ekspertów składający się z przedstawicieli wiodących firm z  branży intralogistycznej, aby zapytać w jaki sposób można zminimalizować zagrożenia związane z pracą wózków widłowych w magazynie. Nasz Prezes Alexander Glasmacher dołączył do przedstawicieli Toyota Material Handling UK, Combilift i Mentor Training w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz wziął czynny udział w ożywionej dyskusji.

Popraw bezpieczeństwo pracowników i miejsca pracy

Pan Glasmacher podkreślił, w jaki sposób technologia może pomóc w wyeliminowaniu problemów wynikających z błędu ludzkiego. „Obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama systemów wspomagających operatorów wózków, które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku. Jednak świadomość możliwości zastosowania tego typu rozwiązań wciąż może ulec znacznej poprawie. Celem ELOKON jest pokazanie, w jaki sposób takie systemy poprawiają bezpieczeństwo pracowników oraz bezpieczeństwo miejsca pracy jak również podkreślenie trendów i  innowacji w zakresie badań i rozwoju nad  technologiami wspomagającymi pracę operatorów wózków”.

„Korzystanie z systemów  wykorzystujących technologię skanerów laserowych może znacznie poprawić bezpieczeństwo pracy wózków systemowych VNA pracujących w wąskich korytarzach. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, kiedy wózki oraz  piesi pracują blisko siebie.”

Alexander Glasmacher Dyrektor Zarządzający ELOKON GmbH

Inauguracyjny okrągły stół H&SS

To był pierwszy okrągły stół pod marką H&SS zakończony ogromnym sukcesem” - skomentował Simon Duddy. „Wszyscy uczestnicy byli niezwykle kompetentni w swoich dziedzinach, a ich spotkanie zaowocowało bardzo wnikliwymi odpowiedziami na kluczowe pytania, których rozwiązanie decyduje o życie lub śmierć związanym  eksploatacją wózków widłowych w miejscu pracy.”

 

Kliknij tutaj, aby przejść do pełnej dyskusji.

Wróć