Assistentiesystemen. Voor vorkheftrucks.
ELOKON assistentiesystemen maken het intern transport met industriële trucks veiliger en efficiënter.

In onze producten vertrouwen wij op de modernste sensortechnologie uit de automobielindustrie om de veiligheid van uw werknemers en de bedrijfszekerheid in uw bedrijf te verhogen en de werking van uw interne wagenpark te optimaliseren. De ruggengraat van onze productportefeuille wordt gevormd door afstandswaarschuwingssystemen, mobiele persoonlijke beschermingssystemen, vlootbeheersystemen, stationaire waarschuwingssystemen en radarsystemen voor snelheidsvermindering.


Tevreden klanten

ELOprotect im Einsatz Culina / great bear
ELOprotect im Einsatz bei Unielektro
Airbus Logo

Intralogistieke producten

Ongevallen met vorkheftrucks tijdens intern materiaaltransport zijn helaas nog veel te vaak de oorzaak van letsel bij mensen, soms met dodelijke afloop. Bovendien leiden ongevallen en oneigenlijk gebruik van industriële trucks vaak tot hoge reparatiekosten en lange stilstandtijden. Het resultaat is een lage productiviteit van uw wagenpark. ELOKON heeft talrijke systeemoplossingen ontwikkeld, die de bedrijfsveiligheid van uw medewerkers bij de omgang met vorkheftrucks of het werken in de gevarenzone van vorkheftrucks verhogen en zo de productiviteit van uw heftruckpark verbeteren.

De veiligheids- en hulpsystemen ELOKON in een oogopslag


Over ELOKON

Niet alleen op de weg worden voertuigen steeds digitaler en uitgerust met allerlei innovatieve hulpsystemen, de voorloper van autonoom rijden. Vorkheftrucks in de intralogistiek genieten ook steeds meer van digitale assistenten of beschermengelen die het rijden veiliger maken voor mens en machine.

De productportefeuille van ELOKON bestaat uit dergelijke producten, die gebaseerd zijn op het intelligent combineren van hardware, software, sensoren en radiotechnologieën.

Onze producten detecteren gevaarlijke situaties preventief en grijpen semi-autonoom in het voertuig in, bijvoorbeeld om het af te remmen en zo ongevallen te voorkomen. Mensen worden door voertuigen gedetecteerd met behulp van innovatieve Lidar- of UWB-technologieën. Voertuigen communiceren met elkaar via radio - in de automobielindustrie bekend als "Car-2-car" - of zij communiceren met hun omgeving via sensoren - bekend als "Car-2-X" - om de positie ten opzichte van personen of andere voertuigen in real time te berekenen.

Via ons hoofdkantoor in Tornesch bij Hamburg, en dochterondernemingen in Europa en de VS, bedienen wij klanten in meer dan 40 landen wereldwijd.


Bedrijfswaarden

Klantgerichtheid, ontwikkeling van medewerkers, duurzaamheid, openheid, plezier in het werk, integriteit - deze bedrijfswaarden vormen de basis voor de innovatiekracht en het concurrentievermogen van ELOKON. Onze waarden verbinden ons met onze klanten en zakenpartners.

Onze bedrijfswaarden zijn:

Wij handelen op een klantgerichte manier

Onze gedachten en daden zijn gericht op de voordelen voor de klant. Wij bieden oplossingen, diensten en innovaties voor de behoeften van onze klanten met het hoogste voordeel en een snel rendement op investering. Wij creëren een positieve cultuur die gericht is op de behoeften van de klant. De klanten van ELOKON waarderen de schat aan ervaring van het bedrijf en de langdurige zakenrelaties.

Wij moedigen onze medewerkers aan en dagen hen uit

De ontwikkeling van onze werknemers en hun vaardigheden, alsook hun motivatie en de bevordering van talenten, maken deel uit van onze verantwoordelijkheid. Wij willen sterke teams bouwen die de prestaties van het bedrijf verbeteren. De veiligheid van onze werknemers is de topprioriteit van het bedrijf.

Wij geven onze werknemers operationele verantwoordelijkheid en verwachten van hen dat zij naar beste vermogen bijdragen en hun talenten ontwikkelen. De basis van samenwerking tussen werknemers is wederzijds respect en vertrouwen.

Wij handelen op een economisch duurzame manier

Onze middelgrote, door de eigenaar geleide onderneming staat voor financiële stabiliteit, winstgevende groei en verantwoordelijk handelen. Winstgevende langetermijnrelaties met onze klanten en zakenpartners zijn voor ons belangrijker dan snelle zaken en succes op korte termijn. Ons doel is solide groei - we nemen voorzichtig risico's. Voor onze medewerkers betekent duurzaamheid dat zij zich gedurende hun hele werkzame leven bij ELOKON persoonlijk en professioneel kunnen ontwikkelen.

Openheid - of: "het betere is de vijand van het goede".

Om het betere te herkennen, hebben we openheid nodig - binnen het bedrijf en naar buiten toe. Veel van onze meest innovatieve en succesvolle producten zijn het directe resultaat van een samenwerking met klanten en technologiepartners die gekenmerkt wordt door openheid. Maar openheid is ook een bron van verandering en vooruitgang binnen ons bedrijf. Het loont de moeite om vraagtekens te zetten bij dagelijkse routines, kennis te delen en nieuwe, creatieve benaderingen uit te proberen.

Plezier op het werk

ELOKON biedt zijn werknemers een werkomgeving met vrijheid en waardering. Doelgericht werken en plezier op het werk zijn geen tegenpolen: In combinatie vormen zij de voedingsbodem voor ons succes. Ja, we willen dat onze werknemers ook na het werk nog plezier beleven aan het overdenken van ELOKON taken. In ruil daarvoor geven wij hen werk waarin zij hun persoonlijk potentieel kunnen ontplooien en de nodige vrijheid om hun ideeën en taken uit te voeren.

Wij handelen met integriteit en respect

Onze werknemers dienen op de hoogte te zijn van de regels en voorschriften in hun respectieve locaties en deze na te leven. Wij respecteren en passen ons aan aan de cultuur van onze partners en de kenmerken van hun markten. Maar integriteit gaat veel verder: het gaat erom het juiste te doen op de juiste manier - als individu en als bedrijf.


De ELOKON LEAD with Safety strategie

Met "LEAD with Safety" streeft ELOKON een duidelijke langetermijnstrategie na, gebaseerd op ons bedrijfsdoel, onze visie, missie en waarden.

Wij willen duurzaam en winstgevend groeien en een van de toonaangevende, fabrikantonafhankelijke aanbieders van veiligheids- en assistentiesystemen in de intralogistiek worden. Onze strategie is gebaseerd op de vier LEAD-pijlers, waar we elke dag aan werken:

 • Lift product development
  Uitbreiding productportefeuille

 • Enhance growth
  Groei stimuleren

 • Accelerate digitisation
  De digitalisering versnellen

 • Drive agility
  Verbetering van de behendigheid

Wij werken momenteel onze website bij en voegen meer informatie toe in het Frans, Spaans en Italiaans. We kijken er naar uit dat u ons hier vaker komt bezoeken.