Information on Company name change

Information on Company name change

Dear Sir/Madam,

Acting on the behalf of Board of ELOKON Polska Sp. z o.o. with registered office in Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 552, 03-994 Warszawa,  registered in Register of Entrepreneurs of Krajowy Rejestr Sądowy lead by Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000145346, NIP: 5270202006, REGON: 010088180, kapitał zakładowy: 100.000 zł (further away: „Spółka”), we kindly inform, as of 20 May 2024  a new name of Elokon Polska spółka z o.o. was registered in Register of Entrepreneurs of Krajowy Rejestr Sądowy lead by Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

New company details:

 

ELOKON sp. z o.o.

03-994 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 552

KRS: 0000145346

NIP: 5270202006

REGON: 010088180

kapitał zakładowy: 100.000 zł

 

Therefore, we kindly request that starting from May 20th 2024 all correspondence and documents should include the new name: ELOKON sp. z o.o. – otherwise those may need corrections.

In case of any inquires regarding this change please contact: info@elokon.pl.


Go back