Youtube

Aby odtwarzać filmy z YouTube, konieczne jest nawiązanie połączenia z serwerami YouTube. Podczas tego procesu dane są przekazywane do serwera zewnętrznego.